Konferenser

Genom konferenser, eller andra aktiviteter, ska Regional mötesplats för social hållbarhet synliggöra nuläge, utmaningar, lösningar och arbete för social hållbarhet. Här finns information om tidigare konferenser.