Integration Gävleborg

Partnerskapet Integration Gävleborg är ett strategiskt forum för samverkan kring integrationsutmaningar i länet. Partnerskapet samordnas gemensamt av Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg. Övriga aktörer som finns representerade i partnerskapet är Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Högskolan i Gävle, Civilsamhället samt länets tio kommuner.

Partnerskapets syfte är att utifrån respektive parts kompetens och perspektiv ge plats för gemensam reflektion, lärande och dialog kopplat till olika integrationsutmaningar i vårt län. Målet är att respektive part bär med sig ökad kunskap och lärdomar från forumet till den verksamhet parten företräder och dess olika uppdrag, vilket på sikt leder till ökad hållbarhet i länet och målet om ett jämlikt och jämställt samhälle i Regional utvecklingsstrategi Gävleborg 2020-2030.

Tillsammans skapar vi ett Gävleborg som är öppet, nytänkande och hållbart!

Besök partnerskapets webbplats.

Kontakt