Styrka hela livet

 

Ett nytt arbetssätt för att stärka hälsan hos äldre äldre

Den sociala investeringen Styrka hela livet utvecklades och genomfördes i samverkan mellan Hudiksvall Din hälsocentral och Förebyggande enheten vid Hudiksvalls kommun. Tillsammans har de två verksamheterna utvecklat ett nytt arbetssätt för att få äldre personer, cirka 80 – 95 år, att röra sig mer, träna upp sin balans och muskelstyrka. Syftet har varit att förebygga fallolyckor. Att känna osäkerhet kring sin balans och muskelstyrka begränsar ens dagliga aktiviteter, skapar mer stillasittande och medför ökad fallrisk.

Varje år faller cirka 70 000 personer i Sverige så illa att de behöver sjukhusvård. 8 av 10 av de som faller och skadar sig är personer över 65. Med stigande ålder kan skörare skelett, sämre balans, försämrad muskulatur, sämre syn, degenerativa sjukdomar och vissa mediciner leda till ökad fallrisk.

Det övergripande syftet med Styrka hela livet är att förebygga fallolyckor hos äldre med begynnande nedsättning av balans och styrka genom styrketräning för bål och ben inklusive balansträning.

Ökad trygghet i vardagen

Grupper av personer i åldern 80-90 år har genom Styrka hela livet träffats regelbundet och tränat tillsammans, och det har varit ett högt deltagande på samtliga grupper och stor uppskattning från deltagarna att få ha ett träningsupplägg som fungerar för just dem. Deltagarna har genom detta blivit mer medvetna om kroppens förmåga, mer observant på sin egen kropp, och många rör sig bättre i vardagen. Det har gett deltagarna ökad trygghet i vardagen.

Genom arbetet har en metodbok och en instruktionsfilm tagits fram. Dessa beskriver hur man i grupp kan träna benstyrka och balans med äldre-äldre på ett säkert sätt utan att behöva ha utbildning inom rehabilitering. Metodboken beskriver allt från övningar till lokal som behöver finnas, stöd till personal och hälsofrågor att ställa deltagare inför träningen. Använd gärna materialet!

Material

Metodhandbok Styrka Hela Livet (pdf)

Instruktionsfilm:

 

Rapporter och publiceringar

Goda resultat för nytt arbetssätt för att främja äldres hälsa

Styrka hela livet i Hudiksvall – Slutrapport från följeforskning i ansluting till verksamheten (pdf)

Centrala resultat, analyser och slutsatser från följeforskningen (pdf)

Intervju med fysioterapeut och projektledare

Kontaktuppgifter

Jannie Pevik, träffpunktskoordinator, förebyggande enheten, Hudiksvalls kommun, jannie.pevik@hudiksvall.se

Monica Bergström, fysioterapeut, Hudiksvall Din hälsocentral, Region Gävleborg, monica.e.bergstrom@regiongavleborg.se

Emma Mårtensson, samordnare regionala sociala investeringsmedel, Region Gävleborg, emma.martensson@regiongavleborg.se