Levnadsvanor

Här kan du som vårdgivare hitta den information och vägledning du behöver för att kunna stödja dina patienter i att förändra sina levnadsvanor.

Det blir allt viktigare att medarbetare i hälso- och sjukvården kan förklara sambanden mellan levnadsvanor och hälsa. Genom hälsofrämjande förhållningssätt ska vi samtala om levnadsvanor och stödja de patienter som vill ha hjälp med att ändra sina levnadsvanor.

I Region Gävleborg pågår just nu ett utvecklingsarbete för att tydliggöra och underlätta arbetet med prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor, inom ramen för det nationella systemet för kunskapsstyrning.

Läs mer om kunskapsstyrning i Region Gävleborg