Stöd för samtal om levnadsvanor

Uppmärksamma och samtala om levnadsvanor – Enkel rådgivning

Levnadsvanor ska uppmärksammas i patientmötet enligt en viss metod, anpassad till målgrupp. Detta utförs av medarbetare med grundläggande utbildning.

Styrdokument

Vårdprogram: Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor, Vuxna (Platina ID 09-414761)

Verktyg och stöd till medarbetare

För skärm eller egen utskrift

Frågor inför samtal om levnadsvanor, Vuxna (pdf) 

Metodstöd för samtal om levnadsvanor, Enkel rådgivning, Vuxna (pdf) 

För utskrift hos serviceenheten

Metodstöd för samtal om levnadsvanor, Enkel rådgivning, Vuxna – för utskrift som häfte (pdf) 

Material till patient

Dina levnadsvanor (broschyr för beställning)

Matvanor: Hitta ditt sätt (vykort)

Alkohol: Alkohollinjen (visitkort)

Tobak: Sluta-röka-linjen (visitkort)

Du hittar mer material för beställning eller utskrift på serviceenhetens sida för beställning av informationsmaterial.

Arbetet med att ta fram stöd för samtal om levnadsvanor med barn och unga pågår och beräknas vara klart under hösten 2024.

Styrdokument

Tobak- och alkoholfri i samband med operation (Platina ID 09-350266)

 

Verktyg och stöd till medarbetare

Läs mer om Levnadsvanor i samband med operation (1177 Vårdguiden).

 

Material till patient

Tobak- och alkoholfri i samband med din operation (broschyr)

 

Behandling vid ohälsosam levnadsvana – Fördjupad rådgivning

Syftet med samtal på fördjupad nivå är att stödja patienten i levnadsvaneförändringen. Dessa samtal utförs av medarbetare med fördjupad utbildning.

Styrdokument

Rådgivande samtal vid otillräcklig fysisk aktivitet (Platina ID 09-327542)

Fysisk aktivitet på recept, FaR® (Platina ID 09-622705)

Verktyg och stöd till medarbetare 

Rådgivande samtal

Visuell Analog Skala 0-10 - Motivationsbedömning vid otillräcklig fysisk aktivitet (pdf)

Beställ handboken FYSS 2021

Webbsidan eFYSS

Motiverande samtal – lathund (pdf)

Fysisk aktivitet på recept, FaR® 

Ordinationsblanketten finns i journalprogrammen PMO (Dokument) och Melior (Korr/Intyg).

Delegation (Platina id 09-697548)

FaR® - Aktivitetsarrangörer i Gävleborg

Material till patient 

Information till patient som fått fysisk aktivitet på recept, FaR®

Aktivitetsdagbok

Du hittar mer material för beställning eller utskrift på serviceenhetens sida för beställning av informationsmaterial.

Styrdokument

Kvalificerat rådgivande samtal vid ohälsosamma matvanor. (Platina id 09-614832)

Detta dokument används endast av dietister.

Du hittar mer material för beställning eller utskrift på serviceenhetens sida för beställning av informationsmaterial.

Styrdokument

I Region Gävleborg pågår arbetet med att ta fram styrdokument för samtal om levnadsvanor med barn och unga.

 

Material till patient

FaR® - Information till patient (pdf)

Styrdokument

Tobaksavvänjningen för unga 13-18 år går till på samma sätt som tobaksavvänjning för vuxna, se rubrik Stöd vid tobaksavvänjning ovan.