Stöd för samtal om levnadsvanor

Uppmärksamma och samtala om levnadsvanor – Enkel rådgivning

Levnadsvanor ska uppmärksammas i patientmötet enligt en viss metod, anpassad till målgrupp. Detta utförs av medarbetare med grundläggande utbildning.

Arbetet med att ta fram stöd för samtal om levnadsvanor med barn och unga pågår och beräknas vara klart under hösten 2023.

Styrdokument

Tobak- och alkoholfri i samband med operation (Platina ID 09-350266)

 

Verktyg och stöd till medarbetare

Läs mer om Levnadsvanor i samband med operation (1177 Vårdguiden).

 

Material till patient

Tobak- och alkoholfri i samband med din operation (broschyr)

 

Behandling vid ohälsosam levnadsvana – Fördjupad rådgivning

Syftet med samtal på fördjupad nivå är att stödja patienten i levnadsvaneförändringen. Dessa samtal utförs av medarbetare med fördjupad utbildning.

Styrdokument

Rådgivande samtal vid otillräcklig fysisk aktivitet (Platina ID 09-327542)

Fysisk aktivitet på recept, FaR® (Platina ID 09-622705)

 

Verktyg och stöd till medarbetare 

Rådgivande samtal

Visuell Analog Skala 0-10 - Motivationsbedömning vid otillräcklig fysisk aktivitet (pdf)

Beställ handboken FYSS 2021

Webbsidan eFYSS

Motiverande samtal – lathund (pdf)

Fysisk aktivitet på recept, FaR® 

Ordinationsblanketten finns i journalprogrammen PMO (Dokument) och Melior (Korr/Intyg).

Delegation (Platina id 09-697548)

FaR® - Aktivitetsarrangörer i Gävleborg

 

Material till patient 

Information till patient som fått fysisk aktivitet på recept, FaR®

Aktivitetsdagbok

Du hittar mer material för beställning eller utskrift på serviceenhetens sida för beställning av informationsmaterial.

Styrdokument

Kvalificerat rådgivande samtal vid ohälsosamma matvanor. (Platina id 09-614832)

Detta dokument används endast av dietister.

Du hittar mer material för beställning eller utskrift på serviceenhetens sida för beställning av informationsmaterial.

Styrdokument

Kvalificerat rådgivande samtal vid tobaksbruk - Tobaksavvänjning (Platina ID 09-460031)

Detta dokument används endast av tobaksavvänjare.

 

Verktyg och stöd till medarbetare

Tobaksavvänjning individuellt och i grupp

Bilaga 1: Läkemedel för tobaksavvänjning (pdf)

Bilaga 9: Tidschema, tobaksavvänjning i grupp (pdf)

Bilaga 10: Gruppanteckningar (pdf)

Motiverande samtal – lathund (pdf)

Tobakshjälpen

Tobakshjälpen - Manual för behandlare (pdf)

 

Material till patient

Tobaksavvänjning individuellt och i grupp

Bilaga 1: Läkemedel för tobaksavvänjning (pdf)

Bilaga 5: Frågeformulär om tobaksvanor (pdf)

Bilaga 6: Registrering av tobakskonsumtion (pdf)

Bilaga 7: Förberedelse inför rök- och snusstopp (pdf)

Bilaga 8: Råd om hur man bryter en vana (pdf)

Bilaga 9: Tidschema, tobaksavvänjning i grupp (pdf)

Bilaga 11: Uppföljningsformulär (pdf)

Sluta-Röka-Linjen (slutarokalinjen.se) (pdf)

Tobakshjälpen

Informationsbroschyr till patient, om Tobakshjälpen A4 (pdf)

Informationsbroschyr till patient, om Tobakshjälpen A5 (pdf)

För att skriva ut A5-format: Välj Arkiv och Skriv ut i menyn. Välj en skrivare som kan skriva ut dubbelsidiga dokument. Välj Häfte under rubriken Anpassning av sidstorlek och sidhantering. Klicka sedan Skriv ut.

Diverse patientmaterial på olika språk

Patientmaterial från Psykologer mot tobak

Patientmaterial från Sluta-röka-linjen

Du hittar mer material för beställning eller utskrift på serviceenhetens sida för beställning av informationsmaterial.

Styrdokument

I Region Gävleborg pågår arbetet med att ta fram styrdokument för samtal om levnadsvanor med barn och unga.

 

Material till patient

FaR® - Information till patient

FaR® - Information till vårdnadshavare

Styrdokument

Tobaksavvänjningen för unga 13-18 år går till på samma sätt som tobaksavvänjning för vuxna, se rubrik Stöd vid tobaksavvänjning ovan.