För dig som FaR-aktivitetsarrangör

Här hittar du som är, eller som vill bli, FaR-aktivitetsarrangör information om fysisk aktivitet på recept (FaR). Du som FaR-aktivitetsarrangör gör skillnad, både för individer och för samhället. Tack, det är mycket betydelsefullt!

En sammanställning av FaR-aktivitetsarrangörer i Gävleborg

Du som är FaR-aktivitetsarrangör får möjligheten att presentera din verksamhet och dina olika aktiviteter på vår webbplats för FaR som är avsedd både för patienter och för de av hälso- och sjukvårdens medarbetare som utfärdar FaR-ordinationer.

De aktiviteter som presenteras på webbplatsen för FaR ska vara lämpliga för den som är ovan vid fysisk aktivitet och träning. Det ska vara aktiviteter där fokus ligger på rörelse och glädje, snarare än prestation och tävling. Det ska helst vara möjligt att börja när som helst under terminen.

Mer information om att vara FaR-aktivitetsarrangör

Läs mer här om vad det innebär att vara FaR-aktivitetsarrangör.

Vill du bli FaR-aktivitetsarrangör?

För att bli FaR-aktivitetsarrangör i Gävleborg krävs att du tar kontakt med strateg Sara Sjölin, se kontaktuppgifter nedan.

Läs mer om FaR

Läs mer om FaR (allmän information) på 1177.

Kontakt