Utbildning för samtal om levnadsvanor

Grundläggande utbildning

E-utbildningen Samtal om levnadsvanor med vuxna patienter - grundutbildning finns i Kompetensportalen. Utbildningen tar cirka 60 minuter att genomföra och den riktar sig till medarbetare inom hälso- och sjukvården som har självständig patientkontakt och uppdrag att arbeta med Enkel rådgivning i mötet med vuxna patienter.

En grundutbildning för att uppmärksamma och samtala om levnadsvanor med barn och unga kommer att publiceras här då Region Gävleborgs process för detta arbete är beslutad.

I dagsläget finns ingen specifik grundutbildning om levnadsvanor för de medarbetare som möter vuxna i samband med operation. Mer information publiceras här då Region Gävleborgs process för detta arbete är beslutad.

Fördjupad utbildning

Rådgivande samtal vid otillräcklig fysisk aktivitet är fördjupad rådgivning till de motiverade patienter som i Enkel rådgivning (samtal på grundläggande nivå) tackat ja till erbjudande om stöd till förändring.

Metoden fysisk aktivitet på recept, FaR®, är ett tillägg till det rådgivande samtalet och syftar till att stödja patienter till ökad fysisk aktivitet.

Utbildningen riktar sig medarbetare som fått uppdraget att arbeta med samtal på fördjupad nivå. För att få förskriva FaR® krävs att du är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, eller att du har en delegation för uppdraget.

Anmäl dig till utbildningen i Kompetensportalen.
 

Det rådgivande samtalet är den åtgärd/behandling som ska erbjudas patienter med riskbruk av alkohol och som i Enkel rådgivning tackat ja till erbjudande om stöd till förändring.

Utbildningen riktar sig medarbetare som fått uppdraget att arbeta med fördjupad rådgivning.

Anmäl dig till utbildningen i Kompetensportalen.

Utbildning i samtal på fördjupad nivå gällande tobaksbruk för gravida erbjuds utifrån efterfrågan. Vid behov kontakta avdelningschef Hanna Höghielm, hanna.hoghielm@regiongavleborg.se.

Kvalificerat rådgivande samtal är den behandling som ska erbjudas patienter som i Enkel rådgivning tackat ja till erbjudande om stöd till förändring.

Utbildningen riktar sig medarbetare som fått uppdraget att arbeta med tobaksavvänjning.

Anmäl dig till utbildningen i Kompetensportalen.

Utbildning på fördjupad nivå för medarbetare som ska samtala om levnadsvanor med barn och unga kommer att publiceras här då Region Gävleborgs process för detta arbete är beslutad.

Region Gävleborg anordnar flera utbildningar i motiverande samtal, både inom området Levnadsvanor och området Våld i nära relation. All information om MI-utbildningarna finns i kompetensportalens kurskatalog. Sök ”Motiverande samtal".