Bokstart Gävleborg - en bra språkstart i livet

De allra minsta i Gävleborg ska redan från början få en bra språkstart i livet. Det är dags att löpa linan ut och ge alla små barn möjlighet att utveckla sitt språk vilket leder till ökat självförtroende, demokrati, bättre hälsa och ökad möjlighet till kunskapsinhämtning.

I länet görs redan mycket för att uppfylla denna vision men allt detta behöver samlas till ett gemensamt program. Det ska inte handla om var en bor, ekonomi, etnicitet om barnet får tillgång till språkstimulans, bibliotek och kultur. Därigenom har Gävleborg kommit en bit på väg inför en implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter, som är svensk lag från 2020.

Bokstart är ett projekt som finns och har funnits länge i flera europeiska länder. Nu har turen kommit till Sverige. Bokstart Gävleborg har pågått som projekt 2018-2020 och kommer att fortsätta. De minsta barnens språkutveckling är en angelägenhet för hela familjen och då är det viktigt att de grupper som arbetar med de minsta samverkar. I Bokstart Gävleborg samverkar bibliotek, BVC, logopedi och förskola. Målgrupper i Gävleborg är vuxna tillsammans med länets minsta barn, 0-3 år, samt personal i de samverkande yrkesgrupperna.

Bokstart i praktiken

Forskning har visat att det bästa sättet att informera vuxna är att träffa dem tillsammans med barnet och berätta om varför det är viktigt att prata, berätta och läsa för det lilla barnet. Bokstart handlar om just detta. Just nu pågår Bokstart i flera av länets kommuner. Här finns kunniga Bokstartare som kommer från biblioteket. Att vara Bokstartare innebär att en går till BVC eller familjecentral och träffar familjen när bebisen är 5-6 månader. En berättar om varför det är viktigt att läsa högt, kommunicera och bekräfta sitt barn i språkandet. Bokstartaren lämnar också över en Bokstartspåse med en bok, information om att läsa högt, hur man läser högt och Läskompisen Bella.

Bokstart ordnar också kunskapsdagar för de personalgrupper som är delaktiga i projektet. De innehåller bra föreläsningar om de minsta barnens språkutveckling och blandar forskning med praktiska metoder.

Bokstart i andra län

Se länkar och rapporter för information om bokstart i andra regioner.

Vi blåste bort ibland

Viveka Sjögren, en gävleborgsförfattare från Delsbo som funnits med i olika sammanhang i många år, blev inbjuden till en av Bokstarts kunskapsdagar 2020. Eftersom pandemin satte stopp för den fysiska utbildningsdagen, bad vi Erik Anderman, regional verksamhetsutvecklare konst, samtala med Viveka om hennes skrivande och konstnärskap. Det blev et fint samtal som vi vill dela med er. Musiken heter Blown away och är skriven och framförd  av Anders ”Kråkan”  Ågren.

Lyssna på samtalet (Soundcloud)

Mer information

Poddavsnitt om Kultur Gävleborgs främjande av de nationella minoritetsspråken för barn