Läsfrämjande

Ett barn behöver kunna minst 5000 ord när den är 5 år för att klara av att läsa och förstå vad det står i en dagstidning. Men för att bli en läsare kan du behöva motiveras, inspireras och utmanas. Det försöker vi på Biblioteksutveckling göra i samarbete med bland annat HelGe-biblioteken, förskolor, logopedi och BHV. Läsfrämjande insatser kan se ut på många olika vis, och vi försöker använda oss av så många olika metoder som möjligt.