Regional samverkansgrupp för barnkultur

Barn och unga är den regionala kulturplanens mest prioriterade målgrupp. För att skapa goda förutsättningar för kultur för barn och unga i hela länet har Region Gävleborg tagit initiativet till en regional samverkansgrupp med fokus på detta område.

Samverkansgruppen består av representanter från länets kommuner och kulturaktörer mer regionalt varaktigt uppdrag, dvs Arkiv Gävleborg, Folkteatern Gävleborg, Gävle Symfoniorkester, Hälsinglands museum, Länsmuseet Gävleborg, Kulturutveckling Region Gävleborg och Riksteatern Gävleborg,

Samverkansgruppen träffas cirka 4 gånger per år och har fokus på samverkan, erfarenhetsutbyte och fortbildning.