Sandra Englunds konstnärliga uppdrag 2021

Sandra Englund upptäckte för några år sedan att hon tillhör resandefolket. Hon har konstnärligt utforskat identitetsskapande processer relaterat till sin egen släkt och dess fotografiska material. Vid den tillfälliga utställningen Om ett enda liv…? som ägde rum 23 oktober-21 november 2021 på Länsmuseet Gävleborg presenterade hon resultatet av Kultur Gävleborgs konstnärliga uppdrag.

Foto: Sandra Englund

Utdrag ur publikationen ”Urmekanismer” med fokus på tematiska uppdrag kopplade till Sveriges nationella minoriteter (pdf)

Sandra Englund presenterar sig själv (Facebook - ej textad)

Sandra Englund presenterar resultatet av sitt uppdrag (Facebook - ej textad)

Sandra Englund berättar om tekniken hon använt sig av (Facebook - ej textad)

Reportage på P4 Gävleborg (2021)

Kultur Gävleborgs poddavsnitt om Sandra Englunds konstnärliga utforskande av sin dolda resande identitet (2022)

Minnesdagen - 100 år i skuggan av rasbiologiska institutet (2022)

Släkten dolde Sandras romska rötter, P1 program Familjehemligheten