Litteratur för barn och unga

I den regionala kulturplanen för Gävleborg 2019-2022 identifierade Region Gävleborg ett behov av att dela ut ett tidsbegränsat regionalt uppdrag inom litteraturområdet med fokus på barn och unga. Uppdraget för åren 2020-2022 gick till Litteraturhuset Trampolin i Sandviken.

Litteraturhuset Trampolin är sedan juli 2013 en del av kultur- och fritidsförvaltningen i Sandviken och ingår i enheten Bibliotek. Det centrala syftet för verksamheten är att verka för barns och ungas läs- och språkutveckling genom olika estetiska uttrycksformer som film, bild, musik, drama och litteratur, med fokus på berättande. Verksamheten har ett utforskande arbetssätt och undersöker hur nya metoder för läs- och språkstimulans kan tas fram och användas.

Litteraturhuset Trampolin - Uppdragsöverenskommelse 2022 (pdf)
Litteraturhuset Trampolin 
Litteraturhusbloggen
Trampolinmodellen (film)