Våren 2021

Varje höst och vår erbjuder Kultur Gävleborg länets musikarrangörer ett urval av aktuell, högkvalitativ folkmusik genom konsertserien FolkmiX. Denna vår bjuder serien på följande spännande akter.

Breda Gatan

I maj 2019 klev ett nytt band med ”gamla” folkmusiker ut i dagsljuset. Då släpptes Breda gatans första album. Kvartetten består av fyra starka personligheter med stor utstrålning, som har slagit sig samman för att framföra visor med humor, svårmod och berättelsen i fokus.

Bakom namnet hittar vi folksångerskorna Emma Härdelin och Johanna Bölja Hertzberg, fiolspelmannen Kjell-Erik Eriksson och Ola Hertzberg på nyckelharpor, så räkna med underskön sång och tätt samspel.

Medverkande:

Emma Härdelin – röst
Johanna Bölja Hertzberg - röst
Kjell-Erik Eriksson - fioler
Ola Hertzberg - nyckelharpor

Mammas Gata -ett självbiografiskt verk av Mikael Augustsson

Ett beställningsverk av Sveriges Radio.

I många år har jag funderat på vad som är min musik, min ”mammas gata”. Kanske att det började med att jag som 8-åring fick ett dragspel? Musiken jag då blev presenterad för lockade mig inte speciellt mycket. Det var så kallad ”dragspelsmusik” komponerad av äldre herrar, ofta födda på 1800-talet. Men i tidiga tonår fick jag lyssna till en fransk dragspelare vid namn Joss Baselli och då vässades mina öron! Tätt därefter upptäckte jag den brasilianske Sivuca och helt plötsligt fanns det musik på ”mitt” instrument som jag njöt av att lyssna på. Nu cirka 30 år senare har jag snirklat mig igenom jazz, svensk folkmusik, tango, flamenco, östeuropeisk folkmusik, arabisk musik, forró, choros, klassisk musik från alla möjliga tidsepoker med mera. Någonstans på den resan insåg jag till slut att allt detta är min ”mammas gata”. Jag kommer nog aldrig att känna mig hemma i bara en genre och det i sig driver mig framåt. Musiken jag komponerar för Per ”Texas” Johansson, Anna Lindal, Eva Lindal, Johan Graden, Juan Romero och undertecknad hämtar intryck ur det som under åren passerat genom mina öron.

Medverkande:

Mikael Augustsson - bandoneon
Anna Lindal - fiol
Eva Lindal - fiol
Johan Graden - piano
Juan Romero - slagverk
Per ”Texas” Johansson – basklarinett

Wachenfeldt/Månsson –Vägskälet vid Rötjärnsvägen

Den ene med rötterna i Haverös skogar i gränslandet mellan Medelpad, Härjedalen och Hälsingland. Den andre från Norra Hälsinglands djupa skogar. Flöjtisten Göran Månsson och violinisten Thomas von Wachenfeldt, två blytunga traditionsbärare som grävt i sina respektive låtskatter här i ett musikaliskt möte på gränsen mellan Haverö och Hälsingland. Vägskälet vid Rötjärnsvägen.

Thomas von Wachenfeldt  är riksspelman sedan tjugo år tillbaka på låtar från norra Hälsingland. Till vardags arbetar han som universitetslektor vid Uppsala och Umeå universitet samt Högskolan Dalarna där han undervisar i olika ämnen kopplat till musik och lärande. Förutom detta reser von Wachenfeldt gärna runt och spelar dödsmetall och äldre konstmusik. Göran Månsson spelar flöjt, pipor och blockflöjt. Göran ses som en av de mest spännande och dynamiska flöjtspelarna på den svenska folkmusikscenen. Bland många projekt har han startat en folkflöjtsakademi och tillsammans med flöjtbyggaren Gunnar Stenmark designat en flöjt ’Månmarkapipan. 

Medverkande:

Thomas Wachenfeldt - fioler
Göran Månsson - diverse flöjter

Klingande festsalar -Världsarvets musik

Region Gävleborg delade för andra gången ut ett residensstipendium kopplat till Världsarvet Hälsingegårdar. Stipendiet gick till Samantha Ohlanders och Linnea Aall Campbell för skiv- och konsertprojektet Klingande festsalar - Världsarvets musik.

Folkmusikerna Samantha Ohlanders och Linnea Aall Campbell har båda vuxit upp i det myllrande musiklivet i Hälsingland och gjort sig kända som två av landskapets främsta utövare i den nya generationens folkmusiker. Nu vänder de tillbaka till sina traditioner och undersöker musiken och kulturen kopplad till Hälsinglands heliga graal - Världsarvet Hälsingegårdarna. 

 - Vi vill med denna skiva och tillhörande konsertprogram bredda bilden av Världsarvet Hälsingegårdarna som något mer än romantiska allmogereliker från en svunnen tid och försöka förmedla en djupare förståelse för kulturen kopplad till dessa gårdar och vad de har och kan ha för roll i vårt samhälle idag.

Inspelningarna har gjorts i fem av Hälsingegårdarnas festsalar och vävts ihop med material från Hälsinglands folkmusikarkiv. 
 - Vi vill placera in oss och vår musik rakt in i en historisk kontext och på så vis levandegöra traditionskedjan. Röster, musik, berättelser och erfarenheter från olika tider klingar tillsammans och skapar en ljudlig dimension av Världsarvsgårdarna i Hälsingland.

Ur stipendiemotiveringen:
”Världsarvets musik är ett konstnärligt projekt - mitt i samtiden - och likväl djupt förankrat i kulturhistorien. Med en stark medvetenhet om den spänning som ryms mellan dessa poler kommer Samantha Ohlanders och Linnea Aall Campbell att fylla Världsarvet Hälsingegårdars rum med nytt liv och ny musik.”

Medverkande:

Samantha Ohlanders - fiol
Linnea Aall Campbell – fiol