Regionalt nätverk för kultur och hälsa i Gävleborg

Är du intresserad av att delta i ett regionalt nätverk för att gemensamt kompetenshöja inom fältet kultur och hälsa i Gävleborg? Vill du dessutom sprida erfarenheter från projekt och ta del av forskningsresultat som skulle kunna gynna din verksamhet? Kontakta vår kulturstrateg, då får du även information direkt om Kultur Gävleborg är med och arrangerar seminarier eller konferenser inom fältet.

Nätverket för kultur och hälsa i Sverige

Kultur Gävleborg, Region Gävleborg är med i Nätverket för kultur och hälsa i Sverige. Det är ett forum för ömsesidigt utbyte av kunskap och erfarenheter för yrkesverksamma inom området. Gruppen träffas årligen på olika platser i Sverige. Nätverkets mål är att öka kunskapen om vad kultur och hälsa kan innebära för enskilda människor och för samhället i stort. Nätverket vill stimulera till tvärsektoriella samarbeten mellan företrädare inom hälso- och sjukvårdssektorn, kultursektorn samt kommunernas vård och omsorg.

Nätverket har ett samarbetsrum på Hälsofrämjande hälso- och sjukvårds hemsida