Nätverket för kultur och hälsa i Sverige

Kultur Gävleborg, Region Gävleborg är med i Nätverket för kultur och hälsa i Sverige. Det är ett forum för ömsesidigt utbyte av kunskap och erfarenheter för yrkesverksamma inom området. Gruppen träffas årligen på olika platser i Sverige. Nätverkets mål är att öka kunskapen om vad kultur och hälsa kan innebära för enskilda människor och för samhället i stort. Nätverket vill stimulera till tvärsektoriella samarbeten mellan företrädare inom hälso- och sjukvårdssektorn, kultursektorn samt kommunernas vård och omsorg.

Nätverket har ett samarbetsrum på Hälsofrämjande hälso- och sjukvårds hemsida