Dans för äldre och personer med funktionsvariationer

Kultur Gävleborg har tagit fram material på lektioner och upplägg för att leda dans för äldre och personer med olika funktionsvariation. Kultur Gävleborg har också en dansväska som vem som helst som är verksam i länet kan låna gratis för att kunna starta upp dansverksamhet för äldre och personer med olika funktionsvariationer på sin arbetsplats.

Rörelse med äldre (pdf)

Rörelse för funktionsvariation (pdf)

Dansväskan (pdf)

Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg arbetar med funktionsrätt och har tagit fram ett program som heter "Dans för dig – Dans hela livet" (pdf).