Film och Sveriges nationella minoriteter

Region Gävleborgs verksamhetsutveckling inom film bidrar till ett levande filmliv i hela länet. Genom att samverka, samordna och stötta ekonomiskt gör vi det möjligt för länets kommuner, filmskapare och kulturarbetare inom filmbranschen och civilsamhället att främja filmkultur och arbeta med filmpedagogik.

Kultur Gävleborgs arbete fokuserar på tre områden: visning och spridning, barn och unga samt talang. Kultur Gävleborg arbetar bland annat med att skapa mötesplatser, fortbildningar och workshops, pilotprojekt och att erbjuda olika former av stöd.

Enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) är kommunerna, regionerna och andra myndigheter skyldiga att skydda minoriteternas språk och kultur. Kultur Gävleborg kan ge dig tips om film av och för Sveriges nationella minoriteter. Vi kan också hjälpa dig att arrangera filmvisningar och filmsamtal, eller stötta till exempel ett filmprojekt.

Kontakta verksamhetsutvecklarna för att få veta mer!

Information om Sveriges nationella minoriteters kultur och nationella minoritetsspråk

Nationella minoriteter på Svenska Filminstitutet

Nationella minoriteter på UR Play