Litteratur

Sedan 2018 har litteratur varit ett verksamhetsområde inom Kultur Gävleborg och de regionala insatserna syftar till att samordna, samverka, synliggöra, stärka och stödja litteraturen som konstform. 

Utredningen Konsten att synliggöra litteratur (pdf) ligger till grund för den regionala satsningen.

Enligt utredningen, som genomfördes i samråd med länets berörda aktörer, finns det ett brett spektra av litterärt verksamma inom länet. Framför allt enskilda utövare och kulturella och kreativa näringar som författare av skön- och facklitteratur, poeter, översättare, illustratörer, serieskapare, dramatiker, lektörer, estradpoeter, skribenter, förlag, bokhandlare, litterära sällskap, studieförbund och föreningar

Arbetarlitteraturen har starka rötter i länet. Offentligt finansierade lokala verksamheter med litteraturuppdrag är Litteraturhuset Trampolin i Sandviken, med fokus på barn och unga, och länets folkbibliotek. 

Inom litteraturområdet finns utbildningar i litterär gestaltning på Högskolan i Gävle, Bollnäs folkhögskola, Färnebo folkhögskola och Pensionärernas Riksorganisations folkhögskola i Gysinge.

Utredningen visar att det finns ett tydligt behov av en regional strategi och stark infrastruktur för litteratur. De offentliga arenorna är få men engagemang för konstformen är stort med bland annat starka initiativ kopplade till lokala författare och författarskap.

I Region Gävleborgs kulturplan för 2019-2022 anges, utifrån planens utvecklingsområden, att satsningen på litteratur syftar till att:

  • identifiera länets yrkesverksamma litteraturaktörer
  • skapa mötesplatser för länets aktörer för erfarenhetsutbyte, kompetenshöjande insatser och samverkan
  • utforma koncept för regionala litterära arenor som skapar möten mellan invånarna och de litterärt verksamma
  • inkludera de nationella minoritetsspråkens litteratur samt litteratur på länsinvånarnas olika språk i regionala insatser
  • undersöka möjligheter till mentorskap och litterär residensverksamhet i länet
  • utveckla konstöverskridande insatser för unga vuxna i litterärt skrivande, i samverkan med länets arrangörsled och pedagogiska verksamheter

I kulturplanen lyfts också fram att Region Gävleborg ser ett behov av att ge ett tidsbegränsat uppdrag inom litteraturområdet med fokus på barn och unga.