Blommor

Kulturstipendier, världsarvsstipendium och kulturpris

Region Gävleborg delar årligen ut kulturstipendier, världsarvsstipendium och kulturpris för att stödja, uppmuntra och hedra betydelsefull verksamhet inom kulturområdet.

Kulturstipendier delas i första hand ut till enskilda kulturutövare inom kulturområdet som är bosatta i Gävleborgs län, eller som genom sin verksamhet eller sin person har anknytning till länet. Världsarvet Hälsingegårdars residensstipendium är internationellt och kan sökas av personer från hela världen, såväl kulturutövare som forskare, som på ett eller annat sätt har en idé kopplat till Unescos världsarvlista och intresserar sig för världsarvet Hälsingegårdar i Gävleborg. Region Gävleborgs kulturpris delas ut till personer som nominerats för att under lång tid ha varit betydelsefulla för kulturlivet i länet.

Stipendiater och pristagare

Intervjuer med pristagare och stipendiater 2022

Kulturpriset för 2021-2023

Verket Hybrid I-VI skapat av Linda Bäckström

Övrig information

Ehandlingar.se
Lathund för ehandlingar.se (pdf)
Guidance for ehandlingar.se (pdf)
World Heritage scholarship