DansDialog

Dansverksamheten på Kultur Gävleborg arbetar kontinuerligt med att arrangera forum där dansaktörer, frilansande danskonstnärer, danspedagoger, dansföreningar med flera har möjlighet att mötas. DansDialog är en dansnätverksträff för kunskapsutbyte, ett inspirationstillfälle och en mötesplats för dansverksamma i länet eller med anknytning till länet.

Exempel på innehåll vid DansDialog; inspirerande föreläsning, workshop i dansmetod/olika dansgenrer, öppna samtal. Dansverksamheten på Kultur Gävleborg tar tacksamt emot inspel och idéer till DansDialogernas tillfällen. DansDialog sker två-fyra gånger per år.