Ideella idéburna sektorn

De ideella idéburna organisationerna i Gävleborg står för en unik och betydelsefull del av utvecklingen i regionen. Genom olika organisationer får regionens invånare möjlighet att utveckla sina intressen och att driva sina frågor. Ett engagerat organisationsliv är en viktig demokratifråga och stimulerar till en positiv utveckling inom många olika områden i samhället.

Region Gävleborg vill ge nya möjligheter för människors självförverkligande och aktiva bidrag till samhällsutvecklingen. Detta mål ingår i den regionala utvecklingsstrategi som ligger till grund för allt regionalt utvecklingsarbete inklusive de bidrag, stipendier och priser som delas ut av Region Gävleborg.

Verksamhetsbidrag till ideella idéburna sektorn

Region Gävleborg delar årligen ut verksamhetsbidrag till föreningar, organisationer och förbund med regional verksamhet. Det regionala verksamhetsbidraget ska vara ett stöd till de ideella idéburna organisationernas regionala verksamhet samt främja förutsättningar för utveckling som ger regionala och lokala effekter.

Bidraget syftar till att stärka den idéburna sektorns roll i samhället samt att stimulera till utveckling och verksamhet inom hållbar tillväxt, folkhälsa, politik och kultur. Verksamhetsbidrag till ideella idéburna sektorn är en investering för meningsfull fritid, socialt engagemang och demokrati.

Kultur- och kompetensnämnden, Region Gävleborg delar ut följande verksamhetsbidrag:

  • Verksamhetsbidrag till ungdoms-, pensionärs-, kultur- och fritidsföreningar samt ungt företagandeorganisationer.
  • Verksamhetsbidrag till regionala, politiska ungdomsförbund i Gävleborg.
  • Verksamhetsbidrag till studieförbundens regionala verksamhet i Gävleborg.

Ansökningsperioden för verksamhetsbidrag öppnar 1 maj och pågår till 1 september.

Ansök om verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidrag till ideella idéburna sektorn - Information om att ansöka om verksamhetsbidrag.

Region Gävleborg fördelar verksamhetsbidrag till föreningar, studieförbund och politiska ungdomsförbund

Verksamhetsbidrag inom området folkhälsa

Stöd till organisationer - Information om verksamhetsbidrag till ideella idéburna organisationer inom området folkhälsa.

Beslut om verksamhetsbidrag till ideella idéburna organisationer inom området folkhälsa tas av hållbarhetsnämnden. 

Ideella föreningar

Kultur- och kompetensnämnden, Region Gävleborg delar årligen ut verksamhetsbidrag till ideella idéburna sektorn i länet, bland annat ungdoms-, pensionärs-, kultur- och fritidsföreningar samt ungt företagandeorganisationer.

Ideella föreningar i Gävleborg med länsorganisationer 

Politiska ungdomsförbund

Alla riksdagspartierna har politiska ungdomsförbund. Kultur- och kompetensnämnden, Region Gävleborg delar årligen ut verksamhetsbidrag till de politiska ungdomsförbund som är aktiva i Gävleborg, som ansöker om det och som uppfyller kraven för att få bidrag.

Politiska ungdomsförbund i Gävleborg 

Studieförbund

Det finns tio statsbidragsberättigade studieförbund i Sverige, alla har årliga verksamhetsbidrag från Kultur- och kompetensnämnden, Region Gävleborg och arrangerar studiecirklar, kulturarrangemang och annan folkbildning i olika delar av Gävleborgs län.

Studieförbunden i Gävleborg