Barn och unga

Kultur ska vara en självklar del av vardagen, oavsett ålder eller var man bor. Barns och ungas möjligheter att delta i kulturlivet förutsätter ofta initiativ och engagemang från vuxna.

Du som arbetar med kulturverksamhet för barn och unga kan vända dig till Kultur Gävleborg för att få råd och stöd i ditt arbete.

Du kan också inspireras av våra verksamheter och projekt, boka från vårt utbud eller själv använda dig av koncept som vi tagit fram i samverkan med andra.