Om folk- och världsmusik

FolkmiX presenterar kontinuerligt nya och spännande artister i ett brett folk- och världsmusikutbud. Här blandas tradition med attityd och blåtoner med råa riff.

Kultur Gävleborg vill med konsertserien FolkmiX  i första hand samarbeta direkt med arrangörsföreningar i länet – föreningar som är intresserade av och vill ha en fortlöpande konsertverksamhet inom folkmusikgenren.

Kultur Gävleborg erbjuder varje höst och vår länets arrangörer ett urval av aktuell, högkvalitativ folkmusik till ett kraftigt subventionerat pris.

Kultur Gävleborg kontaktar artister, lägger upp och genomför turnéer, tillhandahåller affischer och skickar pressmeddelande. Föreningarna betalar ett fast pris per konsert, håller med konsertlokal, sköter marknadsföring och genomför arrangemanget.

Mer om folk- och världsmusik i Gävleborg och Sverige:

Gästriklands Spelmansförbund

Hälsinglands Spelmansförbund

Hälsinge Låtverkstad

FolkUngar

Sveriges Spelmäns Riksförbund

Riksförbundet för Folkmusik och Dans

Eric Sahlström Institutet

Folkmusikens Hus 

Svenskt Visarkiv