Tolkcentralen

Information om tolkcentralen finns på 1177 Vårdguidens webbplats

Du beställa teckenspråkstolk, dövblindtolk, skrivtolk och TSS via formuläret Beställning - Tolkcentralen för döva.

Du kan också få teckenspråkstolkning och skrivtolkning på distans. 

Utbilda dig till professionell tolk, läs mer på sidan Bli tolk.

Teletal - stöd för att ringa samtal

Teckenspråkstolkade filmerna om regler och rättigheter på 1177 Vårdguidens webbplats.

Dokument

Minnesanteckningar brukarrådet mars 2020 (pdf)

Tolk i arbetslivet  (pdf)

Distanstolkning med Bildtelefoni.net (pdf)

Minnesanteckningar från brukarevent december 2018 (pdf)

Tolkcentralen, GDPR och Regionens tolkanvändare (pdf)

Aktuellt