Tolkcentralen

Tolkcentralen erbjuder tolkservice till dig som är döv, dövblind, vuxendöv, hörselskadad eller hörande.

Du kan få hjälp med tolkning i olika vardagssituationer såsom exempelvis vid sjukvårdsbesök, arbetsplatsträffar, familjeangelägenheter eller fritidsaktiviteter.

Information om tolkcentralen – 1177.se  

Teckenspråkstolkat om tolkcentralen – 1177.se 

Teckenspråkstolkade filmer om regler och rättigheter – 1177.se 

Du som är vårdpersonal hittar information på samverkanswebben, se Tolk till döva, dövblinda och hörselskadade.