Tolkcentralen

Tolk för döva och hörselskadade.

Tolkcentralen erbjuder tolkservice till dig som är döv, dövblind, vuxendöv, hörselskadad eller hörande. Tolkcentralens huvuduppgift är att ge tolkning i olika vardagssituationer till exempel vid sjukvårdsbesök, arbetsplatsträffar, familjeangelägenheter eller fritidsaktiviter. 

Du kan även få tolkning på kvällar och helger. Tolkning som gäller vardagstolkning är kostnadsfri.

På tolkcentralen finns en samordnare som tar emot beställningarna och bokar in tolkar.

 

Publikationer

Se filmen nedan där Elisabet Sundgren och Rebecca Padar berättar om nystartade barn- och ungdomsrådet.


Se de nya teckenspråkstolkade filmerna om regler och rättigheter på vårdguiden 1177.

Dokument

Minnesanteckningar brukarrådet april 2019 (pdf)

Tolk i arbetslivet  (pdf)

Distanstolkning med Bildtelefoni.net (pdf)

Minnesanteckningar från brukarevent december 2018 (pdf)

Tolkcentralen, GDPR och Regionens tolkanvändare (pdf)

Aktuellt