Händer med tänt ljus

Sjukhuskyrkan i Region Gävleborg

Att komma till sjukhuset kan väcka många frågor och tankar. Sjukhuskyrkan finns till för patienter, anhöriga och personal. Alla som arbetar inom sjukhuskyrkan har tystnadsplikt och här förs inga journaler.

Inom sjukhuskyrkan finns personal som har kunskap och erfarenhet av att möta människor i olika skeden i livet. Vi som arbetar på sjukhuskyrkan vill medverka till en helhetssyn på människan. Varje människa har olika behov och vår uppgift är framförallt att fånga upp de andliga och existentiella behoven.

Det kostar ingenting att kontakta eller besöka sjukhuskyrkan. 

Sjukhuskyrkan kan erbjuda

  • samtal då du vill tala om livet
  • stöd då du vill dela tankar, oro eller ensamhet
  • krisstöd
  • medverkan vid avsked och minnesstunder
  • vigsel, dop och nattvard på sjukhuset
  • förmedla kontakt med hemförsamling och andra religioner
  • medverka i utbildningssammanhang och personalgrupper
  • stödgrupper

Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter och mer information om vilka stöd som erbjuds på respektive ort.

Sjukhuskyrkan i södra Hälsingland - Bollnäs sjukhus

Sjukhuskyrkan Gävle sjukhus

Sjukhuskyrkan Hudiksvalls sjukhus

Andra kyrkor och religioner

Sjukhuskyrkan är ett samarbete mellan frikyrkor och Svenska kyrkan och är öppen för alla, oavsett tro och livsåskådning.

Sjukhuskyrkan i Sverige – de kristna kyrkornas gemensamma arbete inom vården

Andra religioner – Sjukhuskyrkan i Sverige