Kulturting Gävleborg – Vill du vara med?

Ett regionalt kulturting om delaktighet och medskapande.

Kom och var med när Sandviken är värdkommun för Kulturting Gävleborg 2023. En heldag där alla som är engagerade inom och intresserade av konst och kultur: föreningar, studieförbund, kulturskapare, kulturinstitutioner, politiker och tjänstepersoner, kulturarbetare med flera möts för inspirerande föreläsningar, samtal, seminarier, uppträdanden, studiebesök, mingel och mässa. 

Kulturtinget är en årligen återkommande mötesplats för konst- och kulturfrågor för alla som bidrar till Gävleborgs rika konst- och kulturliv.

Plats: Kulturcentrum Sandviken
Datum och tid: Lördag 22 april kl 9.30-16.00

Fri entré

 

Kontakt