Offentlig konst

Ur serien Museum (2016), konstnärlig gestaltning av Martin Tebus på endoskopimottagningen på Gävle sjukhus

Konstsamlingen är till för människor som bor och arbetar i Gävleborg, idag och i framtiden.

Konstsamlingen finns i miljöer där regionen bedriver vård, omsorg, utbildning, kultur, politik och forskning. Det övergripande målet är att konsten i våra gemensamma rum ska bidra med ett humanistiskt perspektiv på de verksamheter som bedrivs där.

Under 60 år har Region Gävleborgs konstsamling byggts upp. Fokus för inköp och satsningar har sett olika ut genom åren. Idag ligger fokus på samtida konst av hög kvalitet. Med hög kvalitet menar vi rätt konst i rätt sammanhang. Konsten ska till exempel kunna lyfta och ladda olika verksamheter och samspela med platsen och den fysiska miljön där den är placerad. Samtida konst belyser ofta viktiga frågor och fenomen i vår tid och har en förmåga att utmana våra föreställningar. På så sätt kan den offentliga konsten locka till eftertanke och bidra till nya idéer och perspektiv i samhällslivet.