Dans

Offentliga föreställningar Dans höst 2022

Kultur Gävleborgs verksamhetsutveckling inom dans ska förankra, synliggöra och utveckla dansen i Gävleborg. Dansverksamheten arrangerar mötesplatser, fortbildningar, workshops och inspirationsdagar där dansverksamma, föreningsliv, dansintresserade och kulturtjänstepersoner är målgrupper. Dansverksamheten arbetar dessutom med området dans och hälsa.

Verksamhetsutveckling inom dans arbetar för att stärka och synliggöra dans som konstform i länet genom bland annat bidrag, produktionssamarbeten, residens och skolutbud. Detta arbete sker bland annat i samverkan med andra konstformer, i samarbete med Riksteatern Gävleborg samt länets arrangörer, kommuner och föreningar.

Verksamheten förmedlar professionella dansföreställningar: skolföreställningar, föreställningar på äldreboenden och offentliga föreställningar. Kultur Gävleborg stödjer även nationella och internationella gästspel, genom bland annat Dansnät Sverige.

Genom att arrangera workshops och dansläger stödjer verksamhetsutveckling inom dans barns och ungas rätt att utrycka sig genom dans. Barn och unga ges möjlighet att skapa dans och koreografi, utöva dans samt uppleva professionell dans som publik. Dansverksamheten arbetar även med mentorskapsprogram för ungdomar.

Tillsammans med Riksteatern Gävleborg arbetar Kultur Gävleborg under kulturplaneperiod 2023-2026 inom dans särskilt för att:

  • stötta skapandet av nytt konstnärligt material inom scenkonst, bland annat genom residensverksamhet, i samarbete med länets professionella kulturskapare utifrån en mångfald av berättelser
  • identifiera utvecklingsbehov hos länets olika scenkonstaktörer
  • fortsätta verka för återkommande scenkonstforum och kompetensutvecklingstillfällen
  • undersöka samarbetet med utbildnings- och forskningsaktörer
  • undersöka möjligheten att stärka infrastrukturen inom övrig scenkonst, bland annat nycirkus
  • främja offentliga samtal om scenkonst
  • fortsätta arbeta med vidgat deltagande, bredd och mångfald samt kompletterande digitala lösningar, bland annat genom samverkan mellan kulturaktörerna och verksamhetsområdena
  • förbättra barns och ungas möjligheter till inflytande, arrangörskap, eget skapande och möten med professionella kulturskapare
  • ingå i interregionala, nationella och internationella sammanhang för professionellt utbyte