Dans för alla

Dansverksamheten på Kultur Gävleborg jobbar på olika sätt för att tillgängliggöra dansen för alla oavsett funktionsvariation eller ålder. Det är allas rätt att ha möjlighet att delta i kulturlivet, såväl genom eget skapande och utövande som genom att uppleva exempelvis danskonst.

Genom nätverksbyggande, fortbildning, workshops och föreställningar för barn, unga och vuxna öppnas dörrarna till delaktighet till dansen som konstform.

Dans för hälsa

Under våren 2020 initierades en nätverksgrupp med utbildade instruktörer inom dans för hälsa. Nätverksgruppen skapades för informations- och utvecklingsutbyte och för att stärka "dans för hälsa-metoden" som verktyg att motverka den ökade psykiska ohälsan bland unga.

Dans för hälsa är en metod som bygger på en forskningsstudie, det så kallade dansprojektet som pågick under 2008-2011 i Örebro. Den studien visar att regelbunden kravlös dans ökar upplevelsen av hälsa och minskar flickors kroppsliga besvär som huvudvärk, magproblem och stressrelaterad psykisk ohälsa.

Dans för hälsa - film

Dans för hälsa metoden vänder sig till unga tjejer (13-18 år) med:

  • sömnsvårigheter
  • upplevd hopplöshet
  • ältande och negativa tankar
  • emotionell smärta som flyttar sig runt i kroppen.

Dans för hälsa har idag också börjats användas inom primärvården som ett sätt att behandla psykisk ohälsa bland vuxna.

Dans för hälsa metoden är idag etablerad runt om i Sverige. Här är några exempel på hur det arbetas med den på de olika platserna:

Dans och Parkinson

Under 2020 har ett arbete med en nationell studie gällande dans och Parkinson påbörjats, där representanter från olika delar av Region Gävleborgs organisation och Gävleborgs län deltar.

Arbetet leds av Region Jönköping och det finns fortfarande möjlighet att delta som danspedagog, fysioterapeut, forskare eller Parkinsondrabbad. Dance for PD (Parkinsons disease) är en evidensbaserad dansmetod som prövas i Sverige för patienter med Parkinsons sjukdom, bland annat på Skånes Dansteater och Balettakademien i Stockholm, Danshälsa. I Region Jönköping har man kommit långt i arbetet och här hittar du några länkar om deras arbete:

Verktyg och program för dans med äldre och personer med funktionsvariationer

Kultur Gävleborg har tagit fram material på lektioner och upplägg för att leda dans för äldre och personer med olika funktionsvariation. Kultur Gävleborg har också en dansväska som vem som helst som är verksam i länet kan låna gratis för att kunna starta upp dansverksamhet för äldre och personer med olika funktionsvariationer på sin arbetsplats.

Rörelse för funktionsvariation (pdf)

Rörelse med äldre (pdf)

Dansväskan (pdf)

Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg arbetar med funktionsrätt och har tagit fram ett program som heter "Dans för dig – Dans hela livet" (pdf).