Dans för alla

Som ett led i ökad tillgänglighet för äldre personer och personer med funktionsvariationer verkar verksamhetsutvecklaren och danssamordnaren för allas möjlighet till delaktighet i dans/danskonst i kulturlivet, dansupplevelser och till eget skapande.

Genom nätverksbyggande, fortbildning, workshop, föreställningar för barn, unga och vuxna öppnas dörrarna till delaktighet till dansen som konstform.

Under 2020 kommer dansverksamheten i Kultur Gävleborg i samarbete med bl.a. Studieförbundet Vuxenskolan delta i en nationell studie i Dans för personer med Parkinson. 

Rörelse för funktionsvariation (pdf)

Rörelse med äldre (pdf)

Dansväskan (pdf)