Dans för alla

Dans för alla

Dansverksamheten på Kultur Gävleborg jobbar på olika sätt för att tillgängliggöra dansen för alla oavsett funktionsvariation eller ålder. Det är allas rätt att ha möjlighet att delta i kulturlivet, såväl genom eget skapande och utövande som genom att uppleva exempelvis danskonst. 

Genom nätverksbyggande, fortbildning, workshops och föreställningar för barn, unga och vuxna öppnas dörrarna till delaktighet till dansen som konstform.