Kontakt med vården

1177 Sjukvårdsrådgivningen

Sjukvårdsrådgivningen kan du ringa på telefonnummer 1177. Du kan också läsa om egenvårdsråd på www.1177.se.

1177 Vårdguidens e-tjänst

I 1177 Vårdguidens e-tjänst kan du ta kontakt med din vårdcentral eller mottagning för att till exempel boka och avboka tid, förnya recept och hjälpmedel eller se dina läkemedel. Vilka e-tjänster som erbjuds kan variera från mottagning till mottagning. Informationen skickas mellan dig och din vårdgivare på ett säkert sätt.

Läs mer om 1177 Vårdguidens e-tjänst

Hälsocentralen

Hälsocentralen är öppen på dagtid. Om du har frågor om vård, medicinering eller behandling som påbörjats inom primärvården, kontaktar du din hälsocentral direkt.
Kontakta din hälsocentral

Familjeläkarjouren

Kvällar och helger. Sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177 kan boka tid för dig till familjeläkarjouren för sjukdomsfall som inte kräver de resurser som finns på sjukhusens akutmottagningar.

Sjukhuset

Sjukhusets mottagningar har öppet på dagtid. Om du har frågor om vård, medicinering eller behandling, som du påbörjat på en sjukhusklinik, kan du kontakta den direkt.

Akutmottagningen

Öppen dygnet runt. Här får du hjälp vid allvarlig akut sjukdom eller olycka. Kontakta först Sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177.

Vid livshotande akuta sjukdomar och skador

Ring 112. Personalen som svarar på SOS alarm 112 har sjukvårdskunskap och kan ge dig medicinska råd i väntan på ambulans.

Giftinformation

Vid akut förgiftning ring 112, dygnet runt. Vid icke brådskande fall ring 08-33 12 31.

Sjukresor

Beställningscentralen på telefon 0771–38 39 40 om du vill boka plats på en sjukresebuss eller taxi.
Sjukreseenheten på telefon 0771-65 01 01 besvarar frågor vardagar 9.30–11.30.

Synpunkter på vården

Om du har synpunkter på vården ska du i första hand vända dig till den enhet där du fick vården. Du kan lämna dina synpunkter via telefon, brev eller genom att använda e-tjänsten på 1177.se. Att lämna synpunkter på vården 1177.se