Inspiration till att slöjda

Hemslöjdsverksamheten ska bland annat bidra till att bevara slöjdens traditioner, stärka utvecklingen av slöjden, verka för slöjdens samtidsrelevans och bidra till hållbar utveckling.

För dig som vill lära dig mer om näver och nävertäkt har Region Gävleborg tagit fram inspirationsfilmerna längre ner på sidan.

Sveriges hemslöjdskonsulenter driver tillsammans fyra hemsidor som vill inspirera till eget skapande, informera om material och tekniker, samt lyfta fram slöjdens styrka i ett hållbarhetsperspektiv. 

Hemslöjden, som drivs av Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, har en slöjdkalender fylld med aktiviteter som kurser, utställningar, slöjdcaféer och mycket annat. Vill du se vad som händer i Gävleborgs län kan du gå in direkt på Gästrike Hälsinge Hemslöjdsförbunds sidor.

Lilli Zickerman grundande hemslöjdsrörelsen för drygt 100 år sedan. Hon utmanande dåtidens smakideal. I dag får vi utmana samtiden med vad hemslöjd är.

Nävertäkt

Karin Lundholm berättar.

Intervju med Karin Lundholm