Tips till ideella idéburna sektorn

Bidrag till kulturprojekt

Region Gävleborg ger stöd och handlägger bidrag till kulturprojekt inom flera olika kulturområden. Har du en projektidé för ett mindre eller större projekt inom kulturområdet, som är av regional angelägenhet och ligger i linje med den regionala kulturplanen, så sök gärna något av våra stöd. 

All information du behöver om kulturbidrag finns på www.regiongavleborg.se/bidragkultur 

Arkivering - Föreningsdokumenten i framtiden 

Arkiv Gävleborg bevarar i dagsläget cirka 6000 arkiv från föreningar, företag och privatpersoner i Gävleborgs län. 

Läs mer om Arkiv Gävleborg: www.arkivgavleborg.se

Ideell kulturallians 

Ideell kulturallians är en sammanslutning av flera organisationer för att bedriva påverkansarbete inom kultursektorn. De kallar sig för en samlad röst för den ideella kultursektorn. De stöttar exempelvis civilsamhällets organisationer i att engagera sig i kulturplaneprocesser och lokal och regional samverkan.

Läs mer om Ideell kulturallians: www.ideellkultur.se

Kontaktnätet

Kontaktnätet är en riksorganisation för ideella kulturföreningar med medlemsföreningar över hela landet. De arbetar med arrangörsfrämjande insatser för sina medlemsföreningar, bland annat med hjälp av bidrag från Kulturrådet. Kontaktnätet ordnar också kurser och andra träffar för att ge sina medlemsföreningar möjlighet att träffas och byta erfarenheter och idéer.  

Läs mer om Kontaktnätet: www.kontaktnatet.se

Lokalföreningar

Precis som staten stöttar ideella föreningar på nationell nivå och Region Gävleborg stöttar föreningar på regional nivå så stöttar länets kommuner på olika vis föreningslivet på lokal och kommunal nivå. 

Kontakta kommunen där din lokalförening är verksam för mer information: 

Bollnäs kommun

Gävle kommun

Hofors kommun

Hudiksvalls kommun

Ljusdals kommun 

Nordanstigs kommun 

Ockelbo kommun

Ovanåkers kommun

Sandvikens kommun

Söderhamns kommun