Fastighetsavdelning

Inom fastighetsavdelningen finns projektledare, fastighetsförvaltare, tekniska specialister, driftledare och fastighetsadministration.