Logistik- och serviceavdelning

I logistik- och serviceavdelning ingår servicefunktionerna vaktmästeri, posthantering, patienttransporter, varuförsörjning och FM-support. FM-support hanterar beställningar och felanmälan för service- och fastighetsärenden.

I avdelningen ingår även brandcontroller, lokalvårdscontroller, miljöpartners och driftledare vars uppdrag är att stödja Regionen Gävleborgs verksamheter inom respektive serviceområde.

Avdelningschef

Fredrik Björk
fredrik.bjork@regiongavleborg.se
026-15 57 90