Koncernledning

Politikerna bestämmer Region Gävleborgs budget, mål och organisation. Till sin hjälp har de tjänstemän som arbetar inom olika förvaltningar och som bland annat tar fram underlag inför beslut och följer upp beslutade förändringar.

Region Gävleborgs koncernledning leder hela Region Gävleborg vilket inkluderar den operativa ledningen av hälso- och sjukvården. Koncernledningen är också beredningsstöd till den politiska organisationen och bidrar med sakkunskap både till de förtroendevalda och till Region Gävleborgs verksamheter.

Koncernledningen, som leds av regiondirektören, har ett fokus på strategiska frågor samt operativ ledning av hälso- och sjukvården. Koncernledningen består av funktioner med koncernövergripande ansvar inom olika områden, ett antal strategiska kompetenser samt cheferna för divisionerna inom hälso- och sjukvården.

Koncernledningen består av

 • Regiondirektör
 • Hälso- och sjukvårdsdirektör (biträdande regiondirektör)
 • Hållbarhetsdirektör (biträdande regiondirektör)
 • Kultur- och kompetensdirektör (biträdande regiondirektör)
 • Regional utvecklingsdirektör
 • Ekonomidirektör
 • HR-direktör
 • Förvaltningschef Forskning och Samhällsmedicin
 • Regiondirektörssekreterare
 • Kommunikationsdirektör
 • Stabchef
 • IT-direktör