Olycksfallsrapporter

Olycksfallsrapporter (tidigare patientskaderapporter) lämnas av ambulanssjukvården Region Gävleborg när olyckor skett på offentlig plats i samhället och när patienten transporteras till akutmottagning.

Olycksfallsrapporter

Olycksfallsrapporter från Region Gävleborg

Olycksfallsrapporter upprättas i mån av tid när olyckor skett på offentlig plats till exempelvis trafikolyckor och vid arbetsplatsolyckor.

Ingen olycksfallsrapport i vissa fall

Om en patient avlidit upprättas inte någon olycksfallsrapport, detta för att anhöriga ska hinna få information om det inträffade.

Vid händelse av våld tillförd av annan person, eller misstanke därom, upprättas ingen olycksfallsrapport.

Innehållet i en olycksfallsrapport

De uppgifter som lämnas ut är:

 • Typ av olycka (trafikolycka, arbetsplatsolycka, brand, drunkningstillbud osv)
 • Skadeområde (Gästrikland, Hälsingland, utom länet)
 • Ungefärlig tid för olycka (förmiddag, eftermiddag, kväll, natt).
 • Kön
 • Om olycksdrabbad är barn under 18 år eller vuxen
 • Hemområde (Gästrikland, Hälsingland, utom länet)
 • Skadegrad
  • Lindrig skada motsvarar t ex sårskador, hjärnskakning eller okomplicerade frakturer.
  • Allvarlig skada omfattar allvarlig inre skada på organ, t ex lårbensbrott.
  • Kritisk skada motsvarar livshotande skador där det är tveksamt om patienten kommer att överleva.
  • Okänd skadegrad

Uppgifterna i olycksfallsrapporten är de enda uppgifter Region Gävleborg lämnar ut om en patient.

Vårdpersonalen fokuserar på patienterna 

Vårdpersonalen fokuserar på patienterna och en god vårdkvalitet, vid hög belastning prioriteras därför olycksfallsrapporterna lågt. Den upprättas däremot senare om tillfälle ges. 

Olycksfallsrapporterna uppdateras inte när de väl är upprättade.

Växeln eller sjukvården svarar inte på frågor gällande olycksfallsrapporter.