Olycksfallsrapporter

Om olycksfallsrapporterna.

Senaste dygnet

Det finns ingen rapport från senaste dygnet

Senaste månaden

Rapportnummer: 2779

Skapad: 2024-05-14 09:07:34

Uppdaterad: 2024-05-14 09:08:10

Rapport från: Okänt, Okänt

Typ av olycka: Trafikolycka, larmtid: 2024-05-14 7:00-7:30

Händelseområde: Gästrikland

 

Patient nr: 3874, Lindrig skada,

Kön: Kvinna

Ålder: 21-40

Hemområde: Gästrikland

Övrig information:

 

Rapportnummer: 2778

Skapad: 2024-04-25 12:42:55

Uppdaterad: Okänt

Rapport från: Okänt, Okänt

Typ av olycka: Trafikolycka, larmtid: 2024-04-25 7:00-7:30

Händelseområde: Gästrikland

 

Patient nr: 3872, Lindrig skada,

Kön: Kvinna

Ålder: 21-40

Hemområde: Utanför länet

Övrig information:

 

Patient nr: 3873, Lindrig skada,

Kön: Man

Ålder: 41-60

Hemområde: Utanför länet

Övrig information:

 

Rapportnummer: 2777

Skapad: 2024-04-23 11:30:44

Uppdaterad: Okänt

Rapport från: Okänt, Okänt

Typ av olycka: Trafikolycka, larmtid: 2024-04-23 7:00-7:30

Händelseområde: Gästrikland

 

Patient nr: 3871, Lindrig skada,

Kön: Kvinna

Ålder: 21-40

Hemområde: Gästrikland

Övrig information:

 

Rapportnummer: 2776

Skapad: 2024-04-21 15:36:24

Uppdaterad: Okänt

Rapport från: Okänt, Okänt

Typ av olycka: Drunkningstillbud, larmtid: 2024-04-21 7:00-7:30

Händelseområde: Gästrikland

 

Patient nr: 3870, Kritisk skada,

Kön: Man

Ålder: 80+

Hemområde: Gästrikland

Övrig information: