Om biblioteket

Sjukhusbiblioteken inom Region Gävleborg är en offentlig, regional biblioteksverksamhet som dagligen tar emot externa och interna besökare i behov av medicinsk information, undervisning eller förströelse.

Vi tillhandahåller ett brett urval av i synnerhet medicinsk litteratur, både i tryckt och i elektronisk form, men även ett varierat bestånd av allmän litteratur. Bibliotekets främsta målgrupper är regionens personal, patienter och anhöriga inom regionens sjukvård samt studerande inom vårdområdet.

Sjukhusbiblioteken erbjuder/utför informationssökning, undervisning, förvärv av media, katalogisering, fjärrlån, tidskriftshantering, samt andra förekommande arbetsuppgifter på ett sjukhusbibliotek. Utöver detta ansvarar sjukhusbiblioteken för regionens klinikers medieinköp och prenumerationer.

Planer och dokument som styr vår verksamhet

Bibliotekslagen

Biblioteksplan för Region Gävleborg (gäller 2016-2019)