Byggnader och energi

Regionen  väljer modern teknik och ställer krav vid om, till och nybyggnation för att nyttja en låg mängd energi.

I Regionens fastigheter kommer värme, kyla och elektricitet till största delen från förnyelsebara energikällor.

I Region Gävleborg sker nybyggnationer i enlighet med standarden miljöbyggnad. Dessutom används ett datasystem (SundaHus Miljödata) för att i byggprojekt kunna gör medvetna materialval.

Regionen tittar på materialval för att göra val utifrån flera perspektiv bla funktionella, ekonomiska, verksamhetsanpassade och miljömässigt goda.

Region Gävleborg använder Grön El och får delvis el från egna vindkraftverk.  Vi arbetar ständigt för att minska vår energiförbrukning, exempelvis byter vi ut glödlampor mot lågenergilampor.

Energi i vardagen

Det här är en film om hur Region Gävleborg jobbar för att hushålla med energi. Den tar bland annat upp inomhusklimat, vattenförbrukning, elektrisk utrustning och energikällor. Du som privatperson har också användning av tipsen i filmen.

Till filmen finns även ett diskussionsmaterial som kan användas efter filmen visats.

Diskussionsmaterial: Energi i vardagen

Diskussionsmaterial: Energi i vardagen  - till den som leder diskussionstillfället.