Om Framtidsbygget

Sjukhusen i Hudiksvall och Gävle ska moderniseras för att och ge bästa möjliga hälso- och sjukvård även i framtiden. Det innebär en rad ny- och ombyggnationer med start i Hudiksvall 2020.

Centraloperation i Gävle är en av de avdelningar som byggts om under senare år och är en av Sveriges modernaste.

Framtidsbygget är samlingsnamnet för en mängd om- och nybyggnationer av sjukhusen i Hudiksvall och Gävle. Det är en omfattande modernisering av sjukhusen om cirka 120 000 kvadratmeter och omfattar en byggnadsinvestering på över fem miljarder kronor.

För dig som patient innebär Framtidsbygget att du också i framtiden kommer att få en säker och trygg vård av högsta kvalitet. De nya lokalerna ger en högre flexibilitet och de är bättre anpassade till modern sjukvård och framtida teknikutveckling.

I projektet ingår ombyggnation av de två akutsjukhusen i Gävle och Hudiksvall samt helt nya vårdbyggnader på båda platser. De första ombyggnationerna kommer att börja i Hudiksvall 2020 där bland annat centraloperation, öron-näsa-hals och akuten byggs om.

Framtidsbygget Hudiksvalls sjukhus

Framtidsbygget Gävle sjukhus