Om Framtidsbygget

Sjukhusen i Hudiksvall och Gävle ska moderniseras för att och ge bästa möjliga hälso- och sjukvård även i framtiden. Det innebär en rad ny- och ombyggnationer med start i Hudiksvall 2020.

Centraloperation i Gävle är en av de avdelningar som byggts om under senare år och är en av Sveriges modernaste.
Centraloperation i Gävle är en av de avdelningar som byggts om under senare år och är en av Sveriges modernaste.

Framtidsbygget är samlingsnamnet för en mängd om- och nybyggnationer av sjukhusen i Hudiksvall och Gävle. Det är en omfattande modernisering av sjukhusen om cirka 120 000 kvadratmeter och omfattar en byggnadsinvestering på miljardbelopp.

För dig som patient innebär Framtidsbygget att du också i framtiden kommer att få en säker och trygg vård av högsta kvalitet. De nya lokalerna ger en högre flexibilitet och de är bättre anpassade till modern sjukvård och framtida teknikutveckling.

I projektet ingår ombyggnation av de två akutsjukhusen i Gävle och Hudiksvall samt helt nya vårdbyggnader på båda platser. De första ombyggnationerna började i Hudiksvall sommaren 2020 där bland annat centraloperation, öron-näsa-hals och akuten byggs om.

Framtidsbygget Hudiksvalls sjukhus

Framtidsbygget Gävle sjukhus