Checklista hållbara konferenser och event

Nu finns en checklista som kan användas som stöd när verksamheter inom Region Gävleborg står som ansvarig arrangör av olika konferenser, event och arrangemang.

Syftet med checklistan är att göra våra arrangemang så hållbara och tillgängliga som möjligt.

Dokumentera de argument ni har för de val eller avsteg ni gör utifrån checklistan.

Det här bör du tänka på när det gäller: