Kemikalier och läkemedel

Kemikalier

Vi använder närmare 1600 olika kemiska produkter i våra verksamheter. Dessa kan påverka oss och vår omgivning på olika sätt. Det är därför viktigt att vi hanterar kemikalierna så säkert som möjligt och att vi försöker byta ut farliga kemikalier mot mindre farliga. 

Vi tar ansvar för att våra verksamheter ska tillföra minsta möjliga mängd miljöpåverkande och hälsoskadliga kemikalier till omgivningen och arbetar för att fasa ut kemikalier som kan innebära en risk för människor och miljön. För att ha kontroll över hanteringen och kunna följa vilka kemikalier vi använder i vår verksamhet, samt erbjuda en god arbetsmiljö, användet vi ett kemikaliesystem där all information samlas. 

Läkemedel

Läkemedel är livsnödvändiga och har flera positiva egenskaper. De höjer livskvaliteten, förlänger livet, botar sjukdomar och skapar trygghet. Men eftersom de är biologiskt aktiva ämnen innebär detta också oro för vad som kan hända då andra organismer oavsiktligt exponeras för dem.

Vi vet att läkemedel sprids dels vid hanteringen och dels genom våra kroppar ut via avloppssystemen för att slutligen hamna i sjöar och vattendrag. Cirka 94 % av alla läkemedel är svårnedbrytbara. Att läkemedlen bryts ner långsamt i kroppen innebär att de bryts ner långsamt även ute i naturen.

Mer information:

www.regiongavleborg.se/fysiskaktivitet

www.strama.se

Läkemedelsrester tas även om hand på ett kontrollerat sätt så att de inte sprids till miljön och omgivande vattendrag.  

Kom ihåg att du själv kan lämna in dina överblivna läkemedel till Apoteken som tar emot dessa kostnadsfritt.