Presskonferens

Presskonferens/lägesbild Corona

Region Gävleborg håller presskonferenser för att uppdatera om coronaläget i länet.

Detta kan ändras med kort varsel beroende på händelseutvecklingen.

Direktsänd presskonferens

Nästa presskonferens är på torsdag 7 oktober 13.00. Presskonferenserna sänds direkt via webben. Webbsändningen teckenspråkstolkas. 

Direktsändning - Presskonferens om coronaläget 7 oktober

Presskonferenser i efterhand

Presskonferenserna spelas också in och kan ses i efterhand.

Sändningar från tidigare presskonferenser (länken fungerar bäst i Chrome eller Edge)

Referat från senaste presskonferensen

Referat presskonferens (pdf) 

Material

Dödlighet i Gävleborg under covid-19 - pdf