Presskonferens

Presskonferens/lägesbild Corona

Region Gävleborg håller presskonferenser för att uppdatera om coronaläget i länet.

Presskonferenserna är planerade till torsdagar 13.00. Detta kan ändras med kort varsel beroende på händelseutvecklingen.

Direktsänd presskonferens

Nästa presskonferens är på torsdag 24 juni 13.00. Presskonferenserna sänds direkt via webben. Webbsändningen teckenspråkstolkas. 

Direktsändning - Presskonferens om coronaläget 24 juni

Presskonferenser i efterhand

Presskonferenserna spelas också in och kan ses i efterhand.

Sändningar från tidigare presskonferenser (länken fungerar bäst i Chrome eller Edge)

Referat från senaste presskonferensen

Referat presskonferens (pdf) 

Material 

Dödlighet i Gävleborg under covid-19 - pdf