Presskonferens

Presskonferens/lägesbild Corona

Region Gävleborg håller presskonferenser för att uppdatera om coronaläget i länet.

Presskonferenserna är planerade till torsdagar 13.00. Detta kan ändras med kort varsel beroende på händelseutvecklingen.

Direktsänd presskonferens

Nästa presskonferens är på torsdag 22 april 13.00. Presskonferenserna sänds direkt via webben. Webbsändningen teckenspråkstolkas. 

Direktsändning - Presskonferens om coronaläget 22 april

Presskonferenser i efterhand

Presskonferenserna spelas också in och kan ses i efterhand.

Sändningar från tidigare presskonferenser (länken fungerar bäst i Chrome eller Edge)

Textade versioner av tidigare presskonferenser

Presskonferens 4 mars

Presskonferens 25 februari

Presskonferens 18 februari

Lägesbild

Lägesbild för smittskydd/hälso- och sjukvård och regional utveckling (pdf)