Om- och tillbyggnation av hus 60

Först ut av Framtidsbyggets projekt på Gävle sjukhus är om- och tillbyggnationen av hus 60. Byggstart planerad till hösten 2023.

 

Påbyggnaden med sex våningar ger mer yta för öppen vårdverksamhet med goda samband till sjukhusets centrala delar och en ny helikopterplatta byggs på taket. 

I de nya lokalerna skapas förutsättningar för en byggnad med flexibel användning över tid. Planerna är utformade för att fungera för olika verksamheter och det finns utrymme för anpassning av olika verksamheters särskilda behov över tid.   

Förutsättningarna för transport av svårt sjuka patienter till och från sjukhuset förbättras genom en ny helikopterplatta med ankomsthall på taket. 

 

 

Aktivt arbete för att minska störningar under byggtiden

Sjukhuset ska vara i full drift under byggarbetet. Därför pågår intensivt arbete för att kartlägga omfattningen av störningarna som uppkommer i samband med byggnationerna och under hur lång tid. Bland annat kommer vissa verksamheter behöva evakueras till andra lokaler under byggtiden. En toppmodern evakueringsbyggnad byggs norr om Hus 31 där Infektion ligger idag.