Tolk till döva, dövblinda och hörselskadade

Tolkcentralen förmedlar tolkar till hörande, döva, dövblinda och hörselskadade. Tjänsten som räknas inom begreppet vardagstolkning är kostnadsfri.

Enligt språklagen har myndigheter, kommuner, regioner och andra som bedriver offentlig verksamhet, ett särskilt ansvar att skydda och främja det svenska teckenspråket.

Beställning

Det går också att få teckenspråkstolkning och skrivtolkning på distans. Kontakta tolkcentralen för mer information.

Om patienten blir inlagd för fortsatt vård finns det möjlighet att låna en läsplatta via tolkcentralen. Läsplattan används för kontakt med distanstolk vid spontana, oplanerade samtal mellan vårdpersonal och patient.

Skulle behovet uppstå utanför kontorstid finns en läsplatta att låna hos budservice.
Budservice Gävle: 026-15 49 95
Budservice Hudiksvall: 0650-924 44
Det finns även en läsplatta utplacerad på akutmottagningen i Bollnäs.

Information om tolkcentralen för tolkanvändare på webbplatsen 1177.se  

Teckenspråkstolkat om tolkcentralen på webbplatsen 1177.se 

Dövteam

Dövteamet är en tjänst som tillhandahålls av hörselvården. Hit kan döva eller personer med hörselnedsättning som kommunicerar på teckenspråk vända sig för pedagogiskt och psykosocialt stöd. Det kan exempelvis vara vid kontakt med andra myndigheter eller verksamheter, råd och stöd gällande lagstiftningar och bidrag, översättning av brev och texter samt digitala lösningar. Dövteamet ger även information och stöd till anhöriga.

Du som arbetar inom vården eller andra myndigheter kan vända dig till teamet om du har funderingar kring bemötande eller andra frågor som rör dövhet. Det går också att boka in ett informationstillfälle på er arbetsplats. 

Dövteam broschyr (pdf)

Kontakt

dovteam@regiongavleborg.se, 026-15 51 94