Inskrivna i slutenvård

Presentationen innehåller 3 bilder:

  1. Antalet vårdkontakter (belagda platser) på vårdavdelningarna i Region Gävleborg (om en patient till exempel har varit inlagd två gånger, räknas det som två vårdkontakter). Anges per kommun.
  2. Andelen inskrivna av befolkningen som är över 65 år per kommun.
  3. Andelen inskrivna per kommun, de senaste 3 åren

Källa: Cyklop - produktion specialistvård