Brukarråd psykiatri

Brukarråd psykiatri är den samlade kraften som följer upp och ger förutsättningar för brukarinflytande på flera nivåer inom vuxenpsykiatrin Gävleborg i samverkan mellan vuxenpsykiatrin, föreningsnätverken för psykisk hälsa i Gävleborg och hälsovalskontoret.

Innehåll

Deltagare

Arbetsutskottet (AU), består av verksamhetschefen på vuxenpsykiatrin, en representant från Hälsinglands föreningsnätverk och en från Gästriklands föreningsnätverk, primärvårdens psykiatri representeras av hälsovalskontoret och samordnaren för brukarrådet och de tre föreningsnätverken är även detta för AU.

Du kan kontakta AU via samordnare Anna Öhman, anna.ohman@regiongavleborg.se

Mötestillfällen

Mötestillfällena för AU är under 2021 digitala. Kallelse med länk till mötet skickas via mail till berörda deltagare ungefär en vecka innan.

Datum Tid Kommentar
2021-02-02 13.00-14.00 Möjlighet att logga in från 12.30
2021-03-30 13.30-14.30 Möjlighet att logga in från 13.00
2021-05-27 13.15-14.30 Möjlighet att logga in från 13.00
2021-08-26 13.30-14.30 Möjlighet att logga in från 13.15
2021-10-27 13.15-14.30 Möjlighet att logga in från 13.00
2021-11-23 13.30-14.30 Möjlighet att logga in från 13.15
2021-12-21 13.15-14.30 Möjlighet att logga in från 13.00

Mötestillfällena för brukarrådet är under våren 2021 digitalt med hopp om fysiskt möte till hösten.

Kallelse med länk och eventuell lokal till mötet skickas via e-post till berörda deltagare ungefär en vecka innan.

DatumTidKommentar
2021-02-24 13.00-16.00 Skype. Möjlighet att logga in från 12.30
2021-09-16 11.30-14.30 Skype + mötesrum på Gävle sjukhus.
Möjlighet att logga in från 11.00

Protokoll

Protokoll brukarråd

Aktuellt