Brukarråd psykiatri

Brukarråd psykiatri är den samlade kraften som följer upp och ger förutsättningar för brukarinflytande på flera nivåer inom vuxenpsykiatrin Gävleborg i samverkan mellan vuxenpsykiatrin, föreningsnätverken för psykisk hälsa i Gävleborg och hälsovalskontoret.

Innehåll

Deltagare

Arbetsutskottet (AU), består av verksamhetschefen på vuxenpsykiatrin, två representanter för Föreningsnätverket för psykisk hälsa Gävleborg varav en med förankring i Hälsingland och en i Gästrikland, primärvårdens psykiatri representeras av hälsovalskontoret och samordnaren för brukarrådet och föreningsnätverket är även detta för AU.

Du kan kontakta AU via samordnare Anna Öhman, anna.ohman@regiongavleborg.se

Mötestillfällen

Mötestillfällena för AU är under 2022 digitala. Kallelse med länk till mötet skickas via e-post till berörda deltagare ungefär en vecka innan.

Datum Tid Kommentar
2022-02-10 13.00–14.00  
2022-04-07 13.30–14.00  
2022-06-01 13.00–14.00  
2022-08-30 13.00–14.00  
2022-11-16 13.00–14.00  
2022-12-16 10.30–11.30  

Mötestillfällena 2022 är digitala och på plats för de som föredrar det, om pandemiläget tillåter vid aktuellt datum.

Kallelse med länk och eventuell lokal till mötet skickas via e-post till berörda deltagare ungefär en vecka innan.

Datum Tid Kommentar
2022-03-14 13.00–16.00  
2022-09-15 13.00–16.00  

Protokoll

Protokoll brukarråd

Dialogmöten våren 2022

Måndag 25 april 2022 13.00–16.00 – norra Hälsingland

Måndag 2 maj 2022 13.00–16.00 – Gästrikland

Måndag 9 maj 2022 13.00–16.00 – södra Hälsingland

Senast anmälan till vårens möten är för berörda chefer eller andra personer som chef utser är 25 mars 2022 till anna.ohman@regiongavleborg.se

Kallelse med digitallänk och eventuellt möteslokal skickas via e-post till alla anmälda deltagare ungefär en vecka innan respektive möte.

Frågor hänvisas till samordnare Anna Öhman, anna.ohman@regiongavleborg.se

Dialogmöten hösten 2022

Obs! Preliminära datum

Måndag 28 november 2022 13.00-16.00 – norra Hälsingland

Torsdag 8 december 2022 13.00-16.00 – södra Hälsingland

Torsdag 15 december 2022 13.00-16.00 – Gästrikland

Aktuellt