Samordnad individuell plan (SIP)

Landsting/regioner och kommuner ska tillsammans upprätta en samordnad individuell plan (SIP) när det behövs samordning av insatser för att individen ska få sina behov tillgodosedda utifrån hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen.

Planen ska klargöra det samlade behovet av insatser. Samordnad individuell plan gäller vuxna och barn i offentlig och privat verksamhet.

Behövs insatser från två huvudmän (landsting och kommun) efter utskrivning från slutenvård ska en samordnad individuell plan genomföras även om den bara omfattar ett lagrum (hälso- och sjukvårdslagen).

Rutin

Samordnad individuell plan samt hantering i Lifecare SIP – Platina-id 09-41567 (pdf) – anger regler och ansvar för SIP

Lifecare SIP – användarhandledning – Platina-id 09-300447 (pdf)

Lifecare - Ändring av samordningsansvarig – Platina-id 09-407359 (pdf)

Bilagor

Samtycke barn – SIP – formulär – Platina-id 09-160846 (Word)

Samtycke vuxna – SIP – formulär Platina-id 09-42648 (Word)

Kallelse – SIP – Platina-id 09-42640 (Word)

Dokumentationsplan – SIP – Platina-id 02-537405 (Word)

Informationsöverföring från primärvård kommun till akut- jourmottagning (gula blanketten) Platina-id 09-315070 (Word)

SIP i skolan

SIP i skolan - överenskommelse – Platina-id 09-171632 (pdf) - överenskommelse mellan Region Gävleborg och länets kommuner.