Kontakt - Hälsovalskontoret - Hälsoval Gävleborg

Avdelningschef

Karolina Estman
karolina.estman@regiongavleborg.se
026-53 18 38

Ekonomifrågor 

Katarina Gunnarsson, controller
katarina.gunnarsson@regiongavleborg.se
026-15 52 10

Uppföljning

Margareta Elmelind, kvalitetscontroller 
margareta.elmelind@regiongavleborg.se 
026-15 30 73

Samordnare

Susanne Westin, handläggare, samordnare
susanne.westin@regiongavleborg.se 
026-15 03 54

Gunilla Tuvér, samordnare
gunilla.tuver@regiongavleborg.se 
026-27 92 69

Listning

För frågor gällande listning kontakta: 

maj-lis.lindstrom.fransson@regiongavleborg.se eller 026-65 02 15.

Alternativ vid frånvaro och semester halsoval@regiongavleborg.se

Maria Bood 026-15 54 88

Margareta Elmelind 026-15 30 73

Susanne Westin 026-15 03 54

Katarina Gunnarsson 026-15 52 10

Implementering - flerfunktionsnedsatta

Maria Bood, projektledare 
maria.bood@regiongavleborg.se 
070-373 12 93

Medicinska frågor

Alexander Wirdby, allmänspecialist, medicinska frågor 
alexander.wirdby@regiongavleborg.se 
070-915 35 99

Per Melander, allmänspecialist, medicinska frågor 
per.melander@regiongavleborg.se 
0651-171 05

Läkemedelsfrågor

Johanna Carlsson, enhetschef läkemedelsenheten 
johanna.carlsson@regiongavleborg.se 
026-63 70 67

Adress

Region Gävleborg
Hälsoval
801 88 Gävle 
halsoval@regiongavleborg.se  

Besöksadress

Teknikparken
Nobelvägen 1
Budstation 95
Fax 026-15 57 00