Så här loggar du in i NPÖ

Instruktion för hur du loggar in i NPÖ.

 1. Sätt i ditt SITHS-kort i kortläsaren (kortet måste sitta i när du går till NPÖ annars får du felmeddelande). 

 2. Gå till NPÖ via ditt journalsystem, via Plexus eller via adressen www.npo.se i webbläsaren.

 3. Ange din 6 siffriga kod till SITHS-kortet.

 4. Om du har flera medarbetaruppdrag så klicka du på det uppdrag som gäller den enhet där patienten nu söker vård.

 5. Skriv in patientens personnummer och klicka på sök. 6. Om någon på den aktuella enheten redan har mottagit patientens samtycke och registrerat det så visas rutan nedan. 

  Du kan då gå direkt till att klicka på knappen patienten ger samtycke eftersom att samtycke redan inhämtas från patienten för denna enhet.


 7. Om ingen på enheten inhämtat samtycke från patienten tidigare visas rutan nedan.

  Du behöver då:
  - Ange om bara du har samtycke eller hela din enhet. 
  - Ange hur länge samtycket ska gälla.

 8. Under rutan för samtycke till sammanhållning journalföring finns en ruta för samtycke till läkemedelsförteckningen från e-Hälsomyndigheten. Detta samtycke kan inte inhämtas för hela enheten utan kan bara inhämtas av dig. Vilken typ av samtycke du kan inhämta beror på din profession och om du har förskrivningsrätt. Har du inte inhämtat detta samtycke väljer du Samtycke ges inte alls. Läkemedelsförteckningen är då inaktiverad och går inte att läsa när du går vidare till sammanhållen journalföring. 9. Klicka på knappen patienten ger samtycke. 10. Börja använda NPÖ.