Statistik

Här presenteras statistik som kan användas för att följa och se trender, analysera och sätta in utvecklings- och förbättringsåtgärder i verksamheten.

Andelen utifrån befolkning över 65 år per kommun. 

Statistiken presenteras av Länsledning Välfärd och har sammanställts av produktionsstödsenheten inom hälso- och sjukvård i Region Gävleborg.

Kontakt vid frågor 

Produktionsstatistik

ellinor.blomberg@regiongavleborg.se

Verksamhetsfrågor

lansledningen@regiongavleborg.se